• KYLÄ MUISTAA KEHITTÄMISHANKE

    Hankkeen pääasiallinen tavoite on kehittää ja kokeilla uusia maaseudun kulttuuriharrastetoiminnan muotoja, 
    ja paikalliskulttuurin, alueen historian, tarinoiden, suullisen perimätiedon yms. kerääminen, tallentaminen,
    välittäminen ja hyödyntäminen eri menetelmin. Kohderyhmänä on alueen eri-ikäiset asukkaat.